Hako biedt de mogelijkheid om in geval van vermoeden of kennis van illegale of onethische handelingen contact op te nemen met een intern, uitbesteed en onafhankelijk meldpunt en zo bij te dragen aan het opsporen van overtredingen van de regels.

Het is mogelijk wangedrag te melden van werknemers van ons concern, alsmede van onze leveranciers en dienstverleners met betrekking tot mogelijke schendingen van de wet of handelingen die schadelijk zijn voor het bedrijf, zoals corruptie, omkoping, fraude, andere strafbare feiten, kinderarbeid, slavernij, gebrek aan arbeidsveiligheid, uitbuiting en discriminatie.

Klokkenluiders zullen geen nadeel ondervinden van het doen van een melding. Meldingen kunnen worden gemaakt in het Duits en het Engels. Meldingen kunnen desgewenst ook anoniem worden gedaan.

Als u concrete, gerechtvaardigde aanwijzingen hebt voor juridische schendingen of overtredingen van de regels bij Hako of als u dergelijke schendingen vermoedt, hebt u de volgende mogelijkheden om contact met ons op te nemen:

Het vertrouwelijke meldpunt (WhistleFox) is 24 uur per dag bereikbaar via het webformulier, e-mail, fax of post en telefonisch elke werkdag tijdens de normale kantooruren.

De contactpersoon is Dr Christoph Schork, advocaat.

Heuking Kühn Lüer Wojtek
Attn. Dr Christoph Schork
Magnusstraße 13
D-50672 Köln

Het klokkenluidersplatform is niet bedoeld voor klachten. Als u ontevreden bent over de producten of diensten van Hako, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen het bedrijf.  

Voor informatie volgens de German Supply Chain Duty of Care Act (Lieferket-tensorgfaltspflichtengesetz) vindt u hier verdere procedurele informatie: Code of Procedure Hako (Engels)